H E L H E T

Gestaltterapi og coaching


Noen ganger oppleves livet vanskelig. Det kan være at du kjenner på uro, forvirring, tomhet, tristhet, sinne eller frykt, at du sliter med følelser og tanker du ikke liker. Kanskje er det på grunn av noe konkret du har opplevd, men det kan også være på grunn av noe vagt, noe du helt ikke klarer å sette fingeren på, men som allikevel tar mye plass i livet ditt.
Livet kan preges av kriser og vanskelige valg. Noen ganger kan det kjennes ut som om vi står fast, at vi ikke kommer videre. Når utfordringene og problemene hindrer deg i å leve det livet du ønsker å leve, kan det være fint å søke hjelp og støtte.