H E L H E T

Gestaltterapi og coaching


Om meg

Tomas Hoel (f. 1974)

Jeg er utdannet gestaltcoach MGPO og er gestaltterapeut under utdanning. Det at jeg er terapeut under utdanning betyr at terapien jeg tilbyr er en del av praksisen min under utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Som gestaltterapeut under utdanning mottar jeg jevnlig veiledning med med godkjente veiledere på terapien jeg gir.

I min yrkesbakgrunn har jeg jobbet mange år i psykiatrien med barn, ungdom og voksne. De siste årene har jeg jobbet med utvikling av grupper og team, endringsprosesser og utvikling av ledere på individ- og gruppenivå i store offentlige virksomheter. I tillegg til min utdanning ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole har jeg også en mastergrad i Sosiologi.