H E L H E T

Gestaltterapi og coaching


Gestaltcoaching

Metoden som brukes i gestaltcoaching er akkurat den samme som benyttes i gestaltterapi. Coaching passer godt når tematikken er jobbrelatert eller du har mer kortsiktige utfordringer. I terapi er tematikken ofte av mer omfattende karakter og vil gå over lenger tid.

I coaching vil vi jobbe med å øke oppmerksomhet på de mulige valgene som er tilgjengelige, og videre med å ta ansvar og eierskap til valgene man tar.

Eksempelvis kan vi i en coachingtime stå i og utforske en forvirrende og vanskelig situasjon sammen, framfor å ta deg ut av situasjonen ved å fokusere på en potensiell mulig løsning og en handlingsplan.

I mange coachingformer jobber man med å prøve å bli noe annet enn det man er. I gestaltcoaching jobber vi med å akseptere det som er og den vi er som person. Det er gjennom å akseptere det som er at endring kan skje.

Det som hindrer vekst og utvikling må erfares til fulle, og gjennom dette finne løsningen. Hvis ikke kan man fort stå fast igjen hvis vi blir konfrontert med en annen lignende situasjon. Når vi er oppmerksomme på hva som skaper utfordringene i oss, kan vi endre responsen vår, og en løsning vil naturlig kunne komme til syne.

Pris coaching

En coachingtime varer i 60 min. og koster 800 kr. inkl. MVA.

Coaching for studender ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Jeg er gestaltcoach MGPO og godkjent til å ha studenter i coaching, som en del av utdanningen deres ved NGI.

Pris for studenter er 600 kr. inkl. MVA.